arama

Terleme ve Kohezyon Kuvveti

kohezyon kuvveti
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Beğen
    Loading...

Yapraklarda terleme yoluyla kaybedilen su, yaprak hücrelerinde bulunan ve suyun kendi meydana getirdiği basıncın (osmotik basınç) artmasına sebep olmaktadır. Bu durum bitkinin üst kısımlarına doğru bir çekme kuvvetinin oluşmasına sebep olur. Bu su moleküllerinin bağlar ile birbirlerini çekerek bir arada kalmasını sağlayan kuvvet ise kohezyon kuvveti olarak isimlendirilir.

Kohezyonun Latince adı cohaerere olup, birlikte bulunmak anlamına gelmektedir. Moleküller arasındaki çekim kuvveti olarak nitelendirdiğimiz kohezyon aynı cins moleküller arasında gerçekleşir. Sıvı ve katı maddelerde bu çekim kuvvetini yapan, kohezyon moleküllerdeki pozitif ve negatif yükler arasında gerçekleşir.

Atomların birbirleriyle olan etkileşimi sonucu iki atom arasında çekim kuvveti gerçekleşir. Fakat aralarındaki mesafenin belli bir aralıkta olması gerekmektedir. Çünkü bu mesafe açıldıkça ters bir şekilde atomlar birbirlerini itmeye başlayacaklardır. Atomların ihtiyaçları, aradaki mesafenin orta yollu bir şekilde olmasıdır.

Kohezyon Kuvveti Türleri

Maddenin cinsine bağlı olarak kohezyon kuvvetinden bahsedebiliriz. cıva ve su üzerinden örnek verecek olursak iki farklı madde arasında cıvanın kohezyon kuvveti su dan daha büyüktür diyebiliriz. Bu büyüklük cıvaya yere düştüğü zaman küre şeklini almasını ve her maddeyi ıslatmaması özelliklerini kazandırmıştır.

Kohezyon kuvveti aynı zamanda sıvının sıcaklığına da bağlıdır. Sıcaklık artış gösterdikçe tanecikler arasındaki mesafeler artacak ve çekim kuvveti de azalacaktır. Boşluklar arttıkça birbirini çekmek zorlaşacaktır. Atomu konumlandırıldığı kararlı halinden başka bir yere yerleştirmek yani diğer atomlara yakınlığını belirlemek için enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu enerji maddenin cinsine göre değişiklik göstermektedir. Katı maddelerde daha çok iken gazlar için oldukça azdır.

Bir bardak suyu incelediğimizde su molekülleri arasındaki çekim kuvveti bize bunları tarif edebilir. Suyun bitki dallarının uçlarında durabilme sebebi de kohezyon kuvvetidir. Bu moleküller birbirlerine tutunduğu takdirde doğada buna benzer daha birçok örneğe rastlanacaktır. Bu duruma bağlı olarak sıvılarda yüzey gerilimi de gerçekleşmektedir.