arama

Özümleme Parankiması

özümleme parankiması
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Beğen
    Loading...

Fotosentez yapabilen, hücreleri klorofil bakımından zengin, bitkinin ışığı alan tarafında bulunan bir dokudur. Asimleme veya palizat parankiması adları da kullanılmaktadır. Yaprağın mezofil tabakasında yer alır ve içerdiği klorofil sayesinde yaprağa yeşil rengini kazandırmaktadır.

Yaprakların yanı sıra olgunlaşmamış meyvelerde, otsu ve odunsu bitkilerin genç yaprak ve gövdelerinde de yer almaktadır. Temel görevi fotosentezle beraber besin üretmek olan bu organ güneş ışığını sever. Parankima 2 kısımdan meydana gelmektedir.

Bunlardan palizat parankiması hücreleri epidermisin altında yer alan sık ve düzenli bir şekilde dizilmiş epey kloroplasta sahip ve silindir şeklindeki hücrelerdir. Açık tohumlu bitkilerde bunları göremeyiz. Dar yapraklara sahip pinus(çam) larda, mezofildeki hücreler iç kısma doğru girintiler yaparak, kloroplastın bağlı bulundukları yüzeyi arttırırlar. Daha fazla klorofil içerdiğinden daha koyu yeşil rengindedir. Yaprağın aldığı ışık miktarına bağlı olarak bu dokunun kısımlarının sıra ve sayıları değişmektedir.

Sünger parankiması ise palizat parankimasına göre daha az kloroplasta sahip ve dağınık bir şekilde dizilmiş vaziyettedir. Palizat parankimasının alt kısmında bulunur. Sünger parankiması hücreleri arasında boşluklar vardır.

Bitkilerin gerçekleştirmiş olduğu terleme, solunum ve fotosentez gibi hayati fonksiyonların gerçekleştiği organdır. Sıralı ve düzenli bir şekle sahip olmayan bu parankima esnek dizilim gösterir. Aralarındaki boşluklar mezofil tabakası içerisinde yer alan CO2,O2 ve su buharının serbestçe dolaşabilmesi için yeterli alanı sağlamaktadır. Hücreler ağsı bir görünüme sahiptirler. Daha az klorofile sahip olduğundan açık yeşildir. Fotosentezi daha az yapar.