Botanik Terimler Sözlüğü Kategorisi

Bitkilerle alakalı iş dallarında karşımıza çıkan terimlerin açıklamaları

Japonya’nın Bitki Örtüsü

Japonya’nın Bitki Örtüsü

Japonya beş yüz kadar küçük veya büyük adalardan oluşan bir devlettir. Arazi yapısı dağlık ve engebelidir. Fay hatları ve çöküntü alanları bir hayli fazla olduğu için bu ülkede sık sık depremler olur. Bu ülkenin genel olarak görülen iklimi muson iklimidir. Fakat özel sebeplerden dolayı birkaç yerde iklimde değişimler görülebilmektedir. Japonya’nın Kuzeyinde bulunan Hokkaido adası ile […]

Devamını Oku

Bitkilerde Dayanıklılık Mekanizmaları

Bitkilerde Dayanıklılık Mekanizmaları

Bitkiler hakkında pek bilinmeyen ilginç özelliklerden biri de bitkilerde dayanıklılık mekanizmalarına sahip olmalarıdır. Bu özellikleri sayesinde bitkiler patojenlere karşı farklı eylemler içerisinde olabilmekte ve aralarında oldukça karmaşık bir iletişimin bulunması sayesinde patojenler tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı koymak durumunda kalabilmektedir. Patojenler, saldırılarında bitkileri yendikleri takdirde bitkilerde konolize olarak bitki hastalıklarının meydana gelmesine kolayca zemin hazırlamaktadırlar. Bu […]

Devamını Oku

Öncü Bitkiler

Öncü Bitkiler

Bir araziye çeşitli doğal süreçlerden geçerek ilk kez gelen ve araziyi işgal eden bitkilere öncü bitkiler denilmektedir. İlk kez geldikleri bu arazide kendilerine özgü bir bitki örtüsü oluştururlar. Öncü bitkilerin aşırı sıcak, kuraklık, don, su veya besin madde eksikliği gibi ekstrem koşullarda dahi yaşamlarında kolaylıkla sürdürebildikleri bilinmektedir. Öncü bitkilerin en önemli özelliği gelişim evrelerinin uzun […]

Devamını Oku

Şamdan Oluşumu

Şamdan Oluşumu

Bitkilerde yeni çıkan filizlere sürgün denilmektedir.  Bir bitkinin tepe kısmında oluşmakta olan sürgünlere budama yapılarak bitkilerin daha düzgün bir forma kavuşmaları sağlanır. Fakat budama yapılması mümkün olmayan veya doğal ortamında kendiliğinden yetişmekte olan bitkiler için farklı durumlar olabilir.  Doğada meydana gelen çeşitli nedenlerle tepe kısımları tahrip olabilir ya da birden çok kez kırılabilir. Çeşitli nedenler […]

Devamını Oku

Kök Uru (Agrobacterium Tumefaciens) Nedir?

Kök Uru (Agrobacterium Tumefaciens) Nedir?

Kök uru hastalığı, meyve ağaçları, ormanda yetişmekte olan ve park ağaçlarının bazılarının kök boğaz kısımlarında görülmekte olan bir hastalıktır. Taçgali de denilmekte olan bu hastalığın yerleşim yeri ağaçların kök boğaz kısımları olsa da ağaçların kök ve toprak üstünde yer alan aksamlarında da görülebilmektedir. Hastalığa gal denilmesinin sebebi ur, gal ya da kanser hastalığı olmasından kaynaklanmaktadır. […]

Devamını Oku

Kemosentez Nedir?

Kemosentez Nedir?

Kemosentez, ışık enerjisi kullanılmaksızın organik madde üretilmesi olayına verilen addır. Biyolojide sıklıkla kullanılan bu terim bakterilerin gerçekleştirmiş olduğu bir biyosentez olayıdır. Peki, ışık enerjisi yerine enerji kaynağı olarak ne kullanılabilir? Tabiki kimyasal maddeler sayesinde bu işlem gerçekleşmektedir. Bazı bakterilerin klorofile sahip olmamasına rağmen kendi besinlerini üretebilmeleri kemosentez sayesinde gerçekleşir. İnorganik maddelerden oksitleyerek kazandıkları enerjiyi su […]

Devamını Oku

Sülük Yapraklar

Sülük Yapraklar

Yaprak bitkilerde solunum ve besin üretmekle görevli yeşil organdır. Fotosentez, terleme ve gaz alışverişi gibi olaylar bu organda gerçekleşmektedir. Bitkilerin gövde ve dallarından çıkan büyümesi kısıtlı olan ve bitkilerin sağlığı yönünden besin üreten önemli organlardan biridir. Bu demek oluyor ki bitkilerin olmasa olmazlarıdır. İçerdiği klorofil fotosentez yapmasında önemli rol üstlenmiştir. Yaprakların bazı değişime uğramış çeşitleri […]

Devamını Oku

Damarsız Bitkiler

Damarsız Bitkiler

Bitkiler alemi 3 gruba ayrılmaktadır. Bu kollardan biri damarsız bitkiler koludur. İletim demetleri bulundurmayan bu bitkilerde damarlı bitkilerde olduğu gibi çiçek ve tohum oluşumu gözlenmez. Köke sahip olmadıklarından bunun yerine rizot adını verdiğimiz köksü yapıları barındırırlar Yapraksı bir yapıya sahiptirler. Üremeleri eşeyli ve eşeysiz üreminin birbirlerini takip edebilmesine imkan verecek ölçüde gerçekleşir. Gerçek kök, gövde […]

Devamını Oku

Tropizma Nedir?

Tropizma Nedir?

Bitkiler toprağa bağlı vaziyette yaşadıkları için diğer canlılardan farklılık gösterirler. Bulundukları yerden başka bir yere hareket edemediklerinden dolayı bulundukları çevrenin şartlarından yeterince yararlanamazlar. Bu sebepten dolayı çeşitli durum değiştirme hareketleri yapmak durumunda kalırlar. Bu hareketlerden birisi tropizmadır. Tropizma diğer bir adıyla yönelim hareketi çevrede bulunan uyarının yönüne bağlı olarak gerçekleşen bir harekettir. Çevrede bulunan uyarılar […]

Devamını Oku

Özümleme Parankiması

Özümleme Parankiması

Fotosentez yapabilen, hücreleri klorofil bakımından zengin, bitkinin ışığı alan tarafında bulunan bir dokudur. Asimleme veya palizat parankiması adları da kullanılmaktadır. Yaprağın mezofil tabakasında yer alır ve içerdiği klorofil sayesinde yaprağa yeşil rengini kazandırmaktadır. Yaprakların yanı sıra olgunlaşmamış meyvelerde, otsu ve odunsu bitkilerin genç yaprak ve gövdelerinde de yer almaktadır. Temel görevi fotosentezle beraber besin üretmek […]

Devamını Oku