arama

Bitkilerde Beslenme Nasıl Olur?

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Beğen
    Loading...

Bitkiler beslenebilmek için bazı koşullara ve bazı maddelerin toprakta bulunmasına ihtiyaç duyarlar. Bitkilerde beslenme şu şekilde gerçekleşmektedir:

Bitkinin Beslenebilmesi İçin Gerekli Koşullar:

Bitkiler fotosentezde enerji kaynağı olarak güneş ışığına, organik madde sentezlemek için de karbondioksit, su, topraktaki bazı minerallere gereksinim duyar.

Bitkilerde Besin Tuzlarının Önemi:

Bitkiler büyüme ve gelişme için çeşitli besin tuzlarına ihtiyaç duyar. Bunların eksikliklerinde çeşitli gelişim bozuklukları görülür.

Bitkilerin fazla miktarda ihtiyaç duyduğu azot, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, kükürt, silisyum makro elementlerdir.

A.Mineral Olmayan Besinler

Mineral Olmayan Besinler hidrojen (H), oksijen (O), ve karbon (C) dur.Bu besinler hava ve suda bulunur. su ( H2 O) şeker ve nişasta için hidrojen kaynağı, karbon dioksit (CO 2) ise oksijen ve karbon kaynağı olarak fotosentezde kullanılır. Bitkiler C, H ve O besinleri organik besin üretmek için kullanırlar ve yapıları yaklaşık % 95 oranında bu maddelerden oluşmuştur.Bitkiler suyu topraktan karbondioksiti ise havadan alırlar.

B.Mineral besinler

•toprakta bulunur,
•suda çözülürler
•köklerle emilir.
•sağlıklı büyümek toprakta yeterli besinler bulunmalıdır.
•yeterli miktar ve çeşitte besin bulunmayan topraklara besinler gübre olarak verilir.

Toprak:

Toprak pH sı besin durumu ve toprak özelliklerini etkileyen en önemli etkenlerden biridir.

1. Makrobesinler yüksek pH lı toprakta daha fazla bulunurlar.

2. Mikrobesinler düşük pH lı toprakta daha fazla bulunurlar.

Toprakta pH, asidik topraklara kireç ve bazik topraklara asit ilave edilerek dengelenir. toprakta 6.5 6.0 pH aralığı bitkiler için magnezyum ve kalsiyum kaynaklarını etkin kullanmasını sağlar.

Dengeli pH topraktaki kullanılabilir besin miktarında artış,mikrobiyal yaşamda artış,su tutma ve havalanma özelliklerinin iyileşmesi ve azot bağlanmasının artışını sağlar.